Bivak

Kort en heftig, een zomerkamp in miniformaat: dat is bivak! Niet in tenten, maar in een blokhut, en dat met 40 kinderen en 14 leiders. En natuurlijk wordt er volop gespeeld, gerend, geknutseld en gedisco’d!

Omdat een jaar wachten op zomerkamp wel erg lang duurt, gaan we tijdens de schoolvakanties op bivak: in een blokhut met bosrijke omgeving organiseren we een miniatuurkampje voor kinderen van 9 jaar en ouder die een vorm van regulier basisonderwijs volgen. We doen bijna alles wat we ook op kamp doen, al slapen we hier niet in een tent maar in een verwarmde blokhut. Een spannend programma is gegarandeerd, vol leuke spellen en een verrassend thema!

Bivak is bedoeld voor kinderen die SKJ al kennen, maar zeker ook voor kinderen die voor het eerst mee willen doen aan een van onze activiteiten. Veel kinderen die elkaar hebben leren kennen op zomerkamp ontmoeten elkaar weer op bivak, daar waar andere kinderen juist voor het eerst kennis maken met SKJ, de leiders en elkaar.

Data bivak

Het bivak vindt drie keer per jaar plaats: tijdens de herfstvakantie, kerstvakantie en voorjaarsvakantie (regio midden-Nederland). De exacte data zijn te vinden op de kalender en worden een aantal weken voor elk bivak bekend gemaakt.

Meer informatie volgt tijdig op de nieuwspagina.

Onze vrijwilligers

Klik hier voor meer informatie over de vrijwilligers die de bivak-weekenden organiseren.

Inschrijven?

Klik snel door naar de inschrijfpagina.

Kinderen die dit jaar voor het laatst mee mochten op kamp mogen nog één keer mee op herfstbivak.