Inschrijven voor bivak

Digitaal inschrijfformulier

Er staat op dit moment geen inschrijfformulier online.

Data bivak

Elk bivak wordt aangekondigd via de nieuwspagina en op Facebook. Ouders die op de mailing-lijst staan ontvangen automatisch een e-mail met een uitnodiging voor het eerstvolgende bivak.

Inschrijfprocedure

De inschrijvingsperiode voor winterbivak is van start gegaan. Alle inschrijvingen t/m XX tellen gelijk. Vanaf XX verwerken we de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. U krijgt vervolgens zo snel mogelijk een bevestiging per e-mail als uw kind daadwerkelijk is ingeschreven. In deze e-mail leest u ook alle belangrijke informatie over het bivak.

Wat kost bivak? 

We hebben de prijs van een bivak vastgesteld volgens het draagkrachtprincipe: 

  • Tarief 1: ouders met een minimuminkomen betalen tenminste €20,-
  • Tarief 2: ouders met een modaal inkomen betalen tenminste €30,-
  • Tarief 3: ouders met een bovenmodaal inkomen betalen tenminste €40,-
  • Tarief 4: sponsortarief van tenminste €50,- indien u SKJ een extra warm hart toedraagt. 

De kosten die wij maken per kind op bivak bedragen €30,- (overeenkomstig met tarief 2). Door te kiezen voor tarief 3 of 4 maakt u het mogelijk dat wij een deel van de kosten voor een kind uit tarief 1 kunnen compenseren. Ook ondersteunt u hiermee bestaande en nieuwe initiatieven.

Wij vragen u het gekozen bedrag over te maken op onze bankrekening nadat u van ons per e-mail een bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen. De betalingsinstructies staan in deze bevestiging nader toegelicht. 

Betaling
Wij kunnen en willen niet nagaan onder welk tarief u valt. Dit gebeurt dus op basis van vertrouwen. Alleen onze penningmeester weet welk bedrag u betaalt. Het inschrijfgeld dient binnen 2 weken na ontvangst van de bevestiging te zijn betaald. Pas dan is uw kind definitief ingeschreven. 

Mailing-lijst 

Als u uw kind inschrijft voor een activiteit, plaatsen wij u automatisch op de mailing-lijst, zodat u op de hoogte blijft van alle activiteiten. U kunt zich ook zelf opgeven voor deze mailing-lijst door een e-mail te sturen naar contactpersoon@skj.nl. Vermeld hierbij uw contactgegevens en de naam en geboortedatum van elk kind. U ontvangt vervolgens een bevestiging. Zodra uw kind 13 jaar oud is ontvangt u geen e-mails meer (tenzij u nog een jonger kind heeft die bij ons gekoppeld is aan dit e-mailadres).

Privacy 

Onze actuele privacyverklaring vindt u onderaan de website.