Inschrijven voor bivak

Data bivak

Elk bivak wordt aangekondigd via de nieuwspagina en op Facebook. Ouders die op de mailing-lijst staan ontvangen automatisch een e-mail met een uitnodiging voor het eerstvolgende bivak.

Digitaal inschrijfformulier

Klik hier om uw kind in te schrijven voor lentebivak 2019.

Inschrijfprocedure

Alle inschrijvingen die vóór de officiële verwerkingsdatum binnen zijn krijgen dezelfde 'voorrang'. Inschrijfformulieren die op of na de officiële verwerkingsdatum binnenkomen loten mee op volgorde van binnenkomst. U krijgt vervolgens zo snel mogelijk een bevestiging per e-mail als uw kind daadwerkelijk is ingeschreven. In deze e-mail leest u ook alle belangrijke informatie over het bivak. 

Wat kost bivak? 

We hebben de prijs van een bivak vastgesteld volgens het draagkrachtprincipe: 

  • Tarief 1: ouders met een minimuminkomen betalen tenminste €20,-
  • Tarief 2: ouders met een modaal inkomen betalen tenminste €30,-
  • Tarief 3: ouders met een bovenmodaal inkomen betalen tenminste €40,-
  • Tarief 4: sponsortarief van tenminste €50,- voor als u SKJ een extra warm hart toedraagt. 

De kosten die wij maken per kind op bivak bedragen €30,- (overeenkomstig met tarief 2). Door te kiezen voor tarief 3 of 4 maakt u het mogelijk dat wij een deel van de kosten voor een kind uit tarief 1 kunnen compenseren. Ook ondersteunt u hiermee bestaande en nieuwe initiatieven! 

Wij vragen u het gekozen bedrag over te maken op onze bankrekening nadat u van ons per e-mail een bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen. De betalingsinstructies staan in deze bevestiging nader toegelicht. 

Betaling en optie Stichting Leergeld
Wij kunnen en willen niet nagaan onder welk tarief u valt. Dit gebeurt dus op basis van vertrouwen. Alleen onze penningmeester weet welk bedrag u betaalt. Het inschrijfgeld dient binnen 2 weken na ontvangst van de bevestiging te zijn betaald. Pas dan is uw kind definitief ingeschreven. 

Ouders/verzorgers met een laag inkomen kunnen voor activiteiten van hun kinderen een vergoeding aanvragen via het kinderfonds van Stichting Leergeld Nijmegen. Klik hier voor meer informatie.

Mailing-lijst 

Als u uw kind inschrijft voor een activiteit, wordt u automatisch op de mailing-lijst geplaatst. U kunt zich ook opgeven voor de mailing-lijst door een e-mail te sturen naar contactpersoon@skj.nl. Vermeld in de e-mail uw contactgegevens en de naam en geboortedatum van elk kind. U ontvangt vervolgens een bevestiging. 

Privacy 

Onze actuele privacyverklaring vindt u onderaan de website.