Inschrijven voor bivak

Digitaal inschrijfformulier

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.

Let op: bivak 1 is VOL, bivak 2 heeft nog een beperkt aantal plekken vrij.

Data bivak

Elk bivak wordt aangekondigd via de nieuwspagina en op Facebook. Ouders die op de mailing-lijst staan ontvangen automatisch een e-mail met een uitnodiging voor het eerstvolgende bivak.

Inschrijfprocedure

De inschrijvingsperiode voor een volgend bivak is nog niet van start gegaan. Vanaf 10 oktober verwerken we alle inschrijvingen die tot dan toe binnen zijn (alle inschrijvingen t/m 10 oktober tellen gelijk). Vanaf 11 oktober verwerken we de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. U krijgt vervolgens zo snel mogelijk een bevestiging per e-mail als uw kind daadwerkelijk is ingeschreven. In deze e-mail leest u ook alle belangrijke informatie over het bivak.

Wat kost bivak? 

We hebben de prijs van een bivak vastgesteld volgens het draagkrachtprincipe: 

  • Tarief 1: ouders met een minimuminkomen betalen tenminste €20,-
  • Tarief 2: ouders met een modaal inkomen betalen tenminste €30,-
  • Tarief 3: ouders met een bovenmodaal inkomen betalen tenminste €40,-
  • Tarief 4: sponsortarief van tenminste €50,- indien u SKJ een extra warm hart toedraagt. 

De kosten die wij maken per kind op bivak bedragen €30,- (overeenkomstig met tarief 2). Door te kiezen voor tarief 3 of 4 maakt u het mogelijk dat wij een deel van de kosten voor een kind uit tarief 1 kunnen compenseren. Ook ondersteunt u hiermee bestaande en nieuwe initiatieven.

Wij vragen u het gekozen bedrag over te maken op onze bankrekening nadat u van ons per e-mail een bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen. De betalingsinstructies staan in deze bevestiging nader toegelicht. 

Betaling
Wij kunnen en willen niet nagaan onder welk tarief u valt. Dit gebeurt dus op basis van vertrouwen. Alleen onze penningmeester weet welk bedrag u betaalt. Het inschrijfgeld dient binnen 2 weken na ontvangst van de bevestiging te zijn betaald. Pas dan is uw kind definitief ingeschreven. 

Mailing-lijst 

Als u uw kind inschrijft voor een activiteit, plaatsen wij u automatisch op de mailing-lijst, zodat u op de hoogte blijft van alle activiteiten. U kunt zich ook zelf opgeven voor deze mailing-lijst door een e-mail te sturen naar contactpersoon@skj.nl. Vermeld hierbij uw contactgegevens en de naam en geboortedatum van elk kind. U ontvangt vervolgens een bevestiging. Zodra uw kind 13 jaar oud is ontvangt u geen e-mails meer (tenzij u nog een jonger kind heeft die bij ons gekoppeld is aan dit e-mailadres).

Privacy 

Onze actuele privacyverklaring vindt u onderaan de website.