Inschrijven bivak

Inschrijfformulier

Data bivak

Elk bivak wordt aangekondigd via de nieuwspagina en op Facebook. Ouders die op de verzendlijst staan ontvangen automatisch een e-mail met een uitnodiging voor het eerstvolgende bivak.

Inschrijfprocedure 

De inschrijvingsperiode voor winterbivak gaat in december van start. Alle inschrijvingen t/m 26 november 2023 tellen gelijk. Vanaf 27 november 2023 verwerken we de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. U krijgt vervolgens zo snel mogelijk een bevestiging per e-mail als uw kind daadwerkelijk is ingeschreven. In deze e-mail leest u ook alle belangrijke informatie over het bivak.

Wat kost bivak? 

We hebben de prijs van een bivak vastgesteld volgens het draagkrachtprincipe: 

  • Tarief 1: ouders met een minimuminkomen betalen tenminste €22,-
  • Tarief 2: ouders met een modaal inkomen betalen tenminste €35,-
  • Tarief 3: ouders met een bovenmodaal inkomen betalen tenminste €45,-
  • Tarief 4: sponsortarief van tenminste €55,- indien u SKJ een extra warm hart toedraagt.
 

De kosten die wij maken per kind op bivak bedragen €35,- (overeenkomstig met tarief 2). Door te kiezen voor tarief 3 of 4 maakt u het mogelijk dat wij een deel van de kosten voor een kind uit tarief 1 kunnen compenseren. Ook ondersteunt u hiermee bestaande en nieuwe initiatieven.

Betaling

Wij kunnen en willen niet nagaan onder welk tarief u valt. Dit gebeurt dus op basis van vertrouwen. Alleen onze penningmeester weet welk bedrag u kiest. Het inschrijfgeld dient op het moment van inschrijven te worden betaald. Pas dan is uw kind definitief ingeschreven. 

Verzendlijst 

Als u uw kind inschrijft voor een activiteit, plaatsen wij u automatisch op de verzendlijst, zodat u op de hoogte blijft van alle activiteiten. U kunt zich ook zelf opgeven voor deze lijst door een e-mail te sturen naar contactpersoon@skj.nl. Vermeld hierbij uw contactgegevens en de naam en geboortedatum van elk kind. U ontvangt vervolgens een bevestiging. Zodra uw kind 13 jaar oud is ontvangt u geen e-mails meer (tenzij u nog een jonger kind heeft die bij ons gekoppeld is aan dit e-mailadres).