Inschrijven bivak

Inschrijfformulier

Data bivak

Elk bivak wordt aangekondigd via de nieuwspagina en op Facebook. Ouders die op de verzendlijst staan ontvangen automatisch een e-mail met een uitnodiging voor het eerstvolgende bivak.

Inschrijfprocedure 

Alle inschrijvingen die vóór de officiële verwerkingsdatum binnen zijn krijgen dezelfde ‘voorrang’. Inschrijfformulieren die op of na de officiële verwerkingsdatum binnenkomen loten mee op volgorde van binnenkomst. U krijgt vervolgens zo snel mogelijk een bevestiging per e-mail als uw kind daadwerkelijk is ingeschreven. In deze e-mail leest u ook alle belangrijke informatie over het bivak.

Wat kost bivak? 

We hebben de prijs van een bivak vastgesteld volgens het draagkrachtprincipe: 

  • Tarief 1: ouders met een minimuminkomen betalen tenminste €22,-
  • Tarief 2: ouders met een modaal inkomen betalen tenminste €35,-
  • Tarief 3: ouders met een bovenmodaal inkomen betalen tenminste €45,-
  • Tarief 4: sponsortarief van tenminste €55,- indien u SKJ een extra warm hart toedraagt.
 

De kosten die wij maken per kind op bivak bedragen €35,- (overeenkomstig met tarief 2). Door te kiezen voor tarief 3 of 4 maakt u het mogelijk dat wij een deel van de kosten voor een kind uit tarief 1 kunnen compenseren. Ook ondersteunt u hiermee bestaande en nieuwe initiatieven.

Betaling

Wij kunnen en willen niet nagaan onder welk tarief u valt. Dit gebeurt dus op basis van vertrouwen. Alleen onze penningmeester weet welk bedrag u kiest. Het inschrijfgeld dient op het moment van inschrijven te worden betaald. Pas dan is uw kind definitief ingeschreven. 

Verzendlijst 

Als u uw kind inschrijft voor een activiteit, plaatsen wij u automatisch op de verzendlijst, zodat u op de hoogte blijft van alle activiteiten. U kunt zich ook zelf opgeven voor deze lijst door een e-mail te sturen naar contactpersoon@skj.nl. Vermeld hierbij uw contactgegevens en de naam en geboortedatum van elk kind. U ontvangt vervolgens een bevestiging. Zodra uw kind 13 jaar oud is ontvangt u geen e-mails meer (tenzij u nog een jonger kind heeft die bij ons gekoppeld is aan dit e-mailadres).