Inschrijven zomerkamp

Inschrijfformulier

Data kampweken

De data van de zomerkampen 2024 zijn als volgt:

Week 1: zondag 14 juli t/m vrijdag 19 juli VOL (inschrijven = wachtlijst)
Week 2: zondag 21 juli t/m vrijdag 26 juli VOL (inschrijven = wachtlijst)
Week 3: zondag 28 juli t/m vrijdag 2 augustus
Week 4: zondag 4 augustus t/m vrijdag 9 augustus VOL (inschrijven = wachtlijst)

Houd er bij de keuze van de kampweek rekening mee dat wij er vanuit gaan dat uw kind van begin tot eind kan deelnemen aan het betreffende kamp. Later brengen, eerder ophalen of tussendoor ophalen is in principe geen optie.

Inschrijfprocedure

De inschrijvingsperiode gaat op 11 maart 2024 van start. Alle inschrijvingen t/m 15 maart tellen gelijk. Vanaf 16 maart verwerken we de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. U krijgt vervolgens in de periode eind maart/begin april een bevestiging per e-mail als uw kind daadwerkelijk is ingeschreven. In deze e-mail leest u ook alle belangrijke informatie over de kampweek.

Loten bij teveel aanmeldingen
Indien we op de officiële verwerkingsdatum meer aanmeldingen hebben binnengekregen voor een kampweek dan dat er plekken zijn, volgt een loting. Kinderen die voor het laatst meegaan (en al wel eerder zijn mee geweest op SKJ-kamp) loten niet mee. Deze inschrijvingen krijgen zodoende voorrang. Mocht dit een totaal opleveren dat al hoger is dan het maximale aantal kinderen dat mee kan, dan worden enkel de kinderen die voor het laatst mee gaan uitgesloten van een loting.

Kinderen die worden uitgeloot, schuiven door naar de kampweek die als tweede keuze is geselecteerd. Indien u geen tweede keuze heeft aangegeven, plaatsen wij uw kind op de reservelijst van de kampweek die vol is. Deze volgorde bepalen we  eveneens door middel van een loting.

Tip: bij de kampweken 1 en 4 zijn we jaarlijks genoodzaakt om te loten. De kampweken 2, 3 en minikamp zijn naar verwachting niet gelijk vol. U voorkomt dan ook onzekerheid en teleurstelling door uw kind direct voor week 2, 3 of minikamp in te schrijven.

Verzendlijst

Als u uw kind inschrijft voor een activiteit, plaatsen wij u automatisch op de verzendlijst, zodat u op de hoogte blijft van alle activiteiten. U kunt zich ook zelf opgeven voor deze lijst door een e-mail te sturen naar contactpersoon@skj.nl. Vermeld hierbij uw contactgegevens en de naam en geboortedatum van elk kind. U ontvangt vervolgens een bevestiging. Zodra uw kind 13 jaar oud is ontvangt u geen e-mails meer (tenzij u nog een jonger kind heeft die bij ons gekoppeld is aan dit e-mailadres).

Wat kost zomerkamp? 

We hebben de prijs van een kampweek vastgesteld volgens het draagkrachtprincipe. Welk tarief u ook kiest, uw kind krijgt in alle gevallen een mooi T-shirt en een setje foto’s mee naar huis!

  • Tarief 1: ouders met een minimuminkomen betalen tenminste €58,- (excl. 0.36 cent transactiekosten)
  • Tarief 2: ouders met een modaal inkomen betalen tenminste €103,- (excl. 0.36 cent transactiekosten)
  • Tarief 3: ouders met een bovenmodaal inkomen betalen tenminste €128,- (excl. 0.36 cent transactiekosten)
  • Tarief 4: sponsortarief van tenminste €156,- indien u SKJ een extra warm hart toedraagt. (excl. 0.36 cent transactiekosten)
 

De kosten die wij maken per kind op kamp bedragen €103,- (overeenkomstig met tarief 2). Door te kiezen voor tarief 3 of 4 maakt u het mogelijk dat wij een deel van de kosten voor een kind uit tarief 1 kunnen compenseren. Ook ondersteunt u hiermee bestaande en nieuwe initiatieven.

Betaling 

Wij kunnen en willen niet nagaan onder welk tarief u valt. Dit gebeurt dus op basis van vertrouwen. Alleen onze penningmeester weet welk bedrag u kiest. Het inschrijfgeld dient op het moment van inschrijven te worden betaald. Pas dan is uw kind definitief ingeschreven. 

Stichting Leergeld

Ouders/verzorgers met een laag inkomen kunnen voor activiteiten van hun kinderen een vergoeding aanvragen via het kinderfonds van Stichting Leergeld Nijmegen. Wilt u hier gebruik van maken? Klik deze optie dan aan in het inschrijfformulier. U kunt de inschrijving vervolgens afronden zonder te betalen. Nadat u de bevestiging heeft ontvangen dat uw kind definitief mee kan in de gekozen week, ontvangt u via onze penningmeester een factuur. Deze kunt u vervolgens indienen bij Stichting Leergeld.

Klik hier voor meer informatie over Stichting Leergeld.