Inschrijven voor Kamp

Data kampweken

De data van de zomerkampen 2019 zijn als volgt:

  • Week 1: zondag 14 juli t/m vrijdag 19 juli
  • Week 2: zondag 21 juli t/m vrijdag 26 juli
  • Week 3: zondag 28 juli t/m vrijdag 2 augustus
  • Week 4: zondag 4 augustus t/m vrijdag 9 augustus
  • Minikamp: zondag 11 augustus t/m dinsdag 13 augustus 

Houd er bij de keuze van de kampweek rekening mee dat wij er vanuit gaan dat uw kind van begin tot eind kan deelnemen aan het betreffende kamp. Later brengen, eerder ophalen of tussendoor ophalen is in principe geen optie. 

Digitaal inschrijfformulier 

Vanaf 29 maart 2019 vindt u hier de link naar het digitale inschrijfformulier.

Inschrijfprocedure 

Vanaf 29 maart kunt u uw kind inschrijven aan de hand van ons digitale inschrijfformulier. Op 15 april verwerken we alle inschrijvingen die tot dan toe binnen zijn (alle inschrijvingen t/m 14 april tellen gelijk). Vanaf 15 april verwerken we de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. Zo proberen wij elk kind een gelijke kans te geven om mee te gaan op kamp in zijn of haar voorkeursweek. De bevestigingsbrieven versturen we vanaf circa 1 mei per e-mail.

Loten bij teveel aanmeldingen
Indien we op de officiële verwerkingsdatum meer aanmeldingen hebben binnengekregen voor een kampweek dan dat er plekken zijn, volgt een loting. Kinderen die voor het eerst of voor het laatst meegaan (en al wel eerder zijn mee geweest op SKJ-kamp) loten niet mee. Deze inschrijvingen krijgen voorrang. Kinderen die worden uitgeloot, schuiven door naar de kampweek die als 2de keuze is geselecteerd. Indien u geen 2de keuze heeft aangegeven, plaatsen wij uw kind op de reservelijst van de kampweek die vol is. Deze volgorde bepalen we  eveneens door middel van een loting.

Tip: bij de kampweken 1 en 4 zijn we jaarlijks genoodzaakt om te loten. De kampweken 2, 3 en minikamp zijn naar verwachting niet gelijk vol. U voorkomt dan ook onzekerheid/teleurstelling door uw kind direct in week 2, 3 of minikamp in te schrijven. Zeker wanneer uw kind met meerdere vriendjes/vriendinnetjes/broertjes/zusjes op kamp wil, is het raadzaam hier als groepje voor te kiezen.

Wat kost zomerkamp? 

We hebben de prijs van een kampweek vastgesteld volgens het draagkrachtprincipe. Welk tarief u ook kiest, uw kind krijgt in alle gevallen een gaaf SKJ t-shirt en een setje foto's mee naar huis!

  • Tarief 1: ouders met een minimuminkomen betalen tenminste €56,- 
  • Tarief 2: ouders met een modaal inkomen betalen tenminste €94,- 
  • Tarief 3: ouders met een bovenmodaal inkomen betalen tenminste €115,- 
  • Tarief 4: sponsortarief van €137,50 of hoger, voor als u SKJ een extra warm hart toedraagt. 

De kosten die wij maken per kind op kamp bedragen €94,- overeenkomstig met tarief 2. Door te kiezen voor tarief 3 of 4 maakt u het mogelijk dat wij een deel van de kosten voor een kind uit tarief 1 kunnen compenseren. Ook ondersteunt u hiermee bestaande en nieuwe initiatieven! 

Voor minikamp geldt een standaardtarief van €25,-. U kunt ook kiezen voor een sponsorbedrag van €40,- of hoger. 

Wij vragen u het gekozen bedrag over te maken op onze bankrekening nadat u van ons per e-mail een bevestiging van deelname heeft ontvangen. De betalingsinstructies staan in deze bevestiging nader toegelicht.

Betaling en optie Stichting Leergeld
Wij kunnen en willen niet nagaan onder welk tarief u valt. Dit gebeurt dus op basis van vertrouwen. Alleen onze penningmeester weet welk bedrag u heeft betaald. Het kampgeld dient binnen 2 weken na ontvangst van de bevestigingsbrief te zijn betaald. Pas dan is uw kind definitief ingeschreven.

Ouders/verzorgers met een laag inkomen kunnen voor activiteiten van hun kinderen een vergoeding aanvragen via het Kinderfonds van Stichting Leergeld Nijmegen. Klik hier voor meer informatie.

Mailing-lijst

Als u uw kind inschrijft voor een activiteit, wordt u automatisch op de mailing-lijst geplaatst. U kunt zich ook opgeven voor de mailing-lijst door een e-mail te sturen naar contactpersoon@skj.nlVermeld in de e-mail uw contactgegevens en de naam en geboortedatum van elk kind. U ontvangt vervolgens een bevestiging.

Privacy

Onze actuele privacyverklaring vindt u onderaan de website.