Inschrijven voor ZOMERKamp

Digitaal inschrijfformulier

Hier volgt het inschrijfformulier voor de zomerkampen 2022. 

Data kampweken

De data van de zomerkampen 2022 zijn als volgt:

Week 1: zondag 24 juli t/m vrijdag 29 juli
Week 2: zondag 31 juli t/m vrijdag 5 augustus
Week 3: zondag 7 augustus t/m vrijdag 12 augustus
Week 4: zondag 14 augustus t/m vrijdag 19 augustus
Minikamp: zondag 21 augustus t/m dinsdag 23 augustus 

Houd er bij de keuze van de kampweek rekening mee dat wij er vanuit gaan dat uw kind van begin tot eind kan deelnemen aan het betreffende kamp. Later brengen, eerder ophalen of tussendoor ophalen is in principe geen optie. 

Inschrijfprocedure 

De inschrijvingsperiode gaat op 15 maart 2021 van start. Vanaf 01 april verwerken we alle inschrijvingen die tot dan toe binnen zijn (alle inschrijvingen t/m 31 maart tellen gelijk). Vanaf 01 april verwerken we de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. U krijgt vervolgens in de week van 05 april een bevestiging per e-mail als uw kind daadwerkelijk is ingeschreven. In deze e-mail leest u ook alle belangrijke informatie over de kampweek. 

Loten bij teveel aanmeldingen
Indien we op de officiële verwerkingsdatum meer aanmeldingen hebben binnengekregen voor een kampweek dan dat er plekken zijn, volgt een loting. Kinderen die voor het eerst of voor het laatst meegaan (en al wel eerder zijn mee geweest op SKJ-kamp) loten niet mee. Deze inschrijvingen krijgen voorrang. Kinderen die worden uitgeloot, schuiven door naar de kampweek die als 2de keuze is geselecteerd. Indien u geen 2de keuze heeft aangegeven, plaatsen wij uw kind op de reservelijst van de kampweek die vol is. Deze volgorde bepalen we  eveneens door middel van een loting.

Tip: bij de kampweken 1 en 4 zijn we jaarlijks genoodzaakt om te loten. De kampweken 2, 3 en minikamp zijn naar verwachting niet gelijk vol. U voorkomt dan ook onzekerheid en teleurstelling door uw kind direct in week 2, 3 of minikamp in te schrijven. Zeker wanneer uw kind met meerdere vriendjes/vriendinnetjes/broertjes/zusjes op kamp wil, is het raadzaam hier als groepje voor te kiezen.

Wat kosten zomerkamp en minikamp? 

We hebben de prijs van een kampweek (week 1 t/m 4) vastgesteld volgens het draagkrachtprincipe. Welk tarief u ook kiest, uw kind krijgt in alle gevallen een mooi T-shirt en een setje foto's mee naar huis!

  • Tarief 1: ouders met een minimuminkomen betalen tenminste €56,- 
  • Tarief 2: ouders met een modaal inkomen betalen tenminste €94,- 
  • Tarief 3: ouders met een bovenmodaal inkomen betalen tenminste €115,- 
  • Tarief 4: sponsortarief van tenminste €140,- indien u SKJ een extra warm hart toedraagt. 

De kosten die wij maken per kind op kamp bedragen €94,- (overeenkomstig met tarief 2). Door te kiezen voor tarief 3 of 4 maakt u het mogelijk dat wij een deel van de kosten voor een kind uit tarief 1 kunnen compenseren. Ook ondersteunt u hiermee bestaande en nieuwe initiatieven.

Voor minikamp geldt een standaardtarief van €30,-. U kunt ook kiezen voor een sponsorbedrag van tenminste €50,-. 

Wij vragen u het gekozen bedrag over te maken op onze bankrekening nadat u van ons per e-mail een bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen. De betalingsinstructies staan in deze bevestiging nader toegelicht.

Betaling en optie Stichting Leergeld
Wij kunnen en willen niet nagaan onder welk tarief u valt. Dit gebeurt dus op basis van vertrouwen. Alleen onze penningmeester weet welk bedrag u betaalt. Het inschrijfgeld dient binnen 2 weken na ontvangst van de bevestiging te zijn betaald. Pas dan is uw kind definitief ingeschreven.

Ouders/verzorgers met een laag inkomen kunnen voor activiteiten van hun kinderen een vergoeding aanvragen via het kinderfonds van Stichting Leergeld Nijmegen. Klik hier voor meer informatie.

Mailing-lijst

Als u uw kind inschrijft voor een activiteit, plaatsen wij u automatisch op de mailing-lijst, zodat u op de hoogte blijft van alle activiteiten. U kunt zich ook zelf opgeven voor deze mailing-lijst door een e-mail te sturen naar contactpersoon@skj.nlVermeld hierbij uw contactgegevens en de naam en geboortedatum van elk kind. U ontvangt vervolgens een bevestiging. Zodra uw kind 13 jaar oud is ontvangt u geen e-mails meer (tenzij u nog een jonger kind heeft die bij ons gekoppeld is aan dit e-mailadres).

Privacy

Onze actuele privacyverklaring vindt u onderaan de website.