Inschrijven voor Kamp

Data kampweken 2018 

Op onze kalender staan de kampdata voor 2018.

Digitaal inschrijfformulier
De inschrijvingsperiode voor de zomerkampen is gestart! U kunt uw kind nu inschrijven voor één van de kampweken via ons digitale inschrijfformulier. Klik hiervoor op de volgende link:

Digitaal inschrijfformulier zomerkampen 2018

Let op: week 1, week 2, week 3, week 4 en minikamp zijn inmiddels vol. U kunt uw kind nog wel inschrijven voor de reservelijst voor één van deze kampweken.

Na de inschrijving
Wij hanteren een officiële datum als start (16 april 2018). Inschrijven kan ook al vóór die datum, maar alle inschrijvingen vóór en op de officiële datum krijgen een gelijke behandeling. Vanaf de dag na de officiële inschrijfdatum verwerken we de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. Zo proberen wij elk kind een gelijke kans te geven om mee te gaan op kamp (in de week van zijn/haar voorkeur). De bevestigingsbrieven worden vanaf 1 mei per e-mail verstuurd.

Bij sommige kampweken is het noodzakelijk om te loten:

  • Indien we op de officiële inschrijvingsdatum meer aanmeldingen hebben binnengekregen voor een kampweek dan dat er plekken zijn, volgt een loting. 
  • Kinderen die voor het eerst meegaan en kinderen die voor het laatst meegaan op SKJ-kamp (en al wel eerder mee zijn geweest op SKJ-kamp) loten niet mee. Deze inschrijvingen krijgen voorrang.
  • Kinderen die worden uitgeloot, schuiven door naar de kampweek die als 2de keuze is aangekruist op het inschrijfformulier. Indien u geen 2de keuze aangeeft, plaatsen wij uw kind op de reservelijst van de kampweek die vol is. Deze volgorde bepalen we  eveneens door middel van een loting.

Tip: bij de kampweken 1 en 4 zijn we jaarlijks genoodzaakt om te loten. De kampweken 2, 3 en minikamp zijn naar verwachting niet gelijk vol. U voorkomt dan ook onzekerheid/teleurstelling door uw kind direct in week 2, 3 of minikamp in te schrijven. Zeker wanneer uw kind met meerdere vriendjes/vriendinnetjes/broertjes/zusjes op kamp wil, is het raadzaam hier als groepje voor te kiezen. De kans dat één of meerdere kinderen uit het betreffende groepje worden uitgeloot is in week 1 of 4 aanzienlijk groter.

Wat kost zomerkamp?
De kosten van zomerkamp zijn vastgesteld volgens het draagkrachtprincipe:

  • Tarief 1: ouders met een minimuminkomen betalen tenminste € 55,- 
  • Tarief 2: ouders met een modaal inkomen betalen tenminste € 89,-
  • Tarief 3: ouders met een bovenmodaal inkomen betalen tenminste € 107,50
  • Tarief 4: sponsortarief, voor als u SKJ een extra warm hart toedraagt € 130,- 

De kosten die wij maken per kind op kamp bedragen € 89,- overeenkomstig met tarief 2. Door te kiezen voor tarief 3 of 4 maakt u het mogelijk dat wij een deel van de kosten voor een kind uit tarief 1 kunnen compenseren. Ook ondersteunt u hiermee bestaande en nieuwe initiatieven! 

Voor minikamp geldt een standaardtarief van € 25,- . Uiteraard mag u ook hier kiezen voor een sponsorbedrag. 

Betaling
Wij kunnen en willen niet nagaan onder welk tarief u valt. Dit gebeurt dus op basis van vertrouwen. Alleen onze penningmeester weet welk bedrag u heeft betaald. Het kampgeld dient binnen 2 weken na ontvangst van de bevestigingsbrief te zijn betaald. Pas dan is uw kind definitief ingeschreven.

Ouders/verzorgers met een laag inkomen kunnen voor activiteiten van hun kinderen een vergoeding aanvragen via het Kinderfonds van Stichting Leergeld Nijmegen. Klik hier voor meer informatie.

Mailing-lijst
SKJ werkt met een mailing-lijst om ouders/verzorgers (en hun kinderen) op de hoogte te brengen van nieuwe activiteiten. Als u uw kind inschrijft voor een activiteit middels een inschrijfformulier, wordt u automatisch op de mailing-lijst geplaatst. U kunt zich ook opgeven voor de mailing-lijst door een mail te sturen naar contactpersoon@skj.nlVermeld in de mail uw contactgegevens en de naam en geboortedatum van elk kind. U ontvangt daarna een bevestiging van deze mail.

Privacy
Onze actuele privacyverklaring vindt u onderaan de website.