Over ons

Historie

In de jaren ‘50 organiseert de pastoor van de kerk aan de Groesbeekseweg in Nijmegen activiteiten voor de kinderen uit de buurt. Toen de kerk de organisatie niet meer aankon, werd in 1967 besloten een zelfstandige stichting in het leven te roepen: de ‘Stichting Katholieke Jeugdclubs’.

Jan van Gelder, blind sinds zijn tienerjaren, leidde de stichting. Hij was een regelaar, die bijvoorbeeld de stichting blikken van de HONIG bezorgde (zonder etiketten; het was gokken of je tomaat-, kippen- of goulashsoep maakte). Ook aten de kinderen de Van Gelder-schijf: een gebakken schijf boterhamworst uit blik.

Begin jaren zestig gaat de zesjarige Rudi voor het eerst mee met SKJ. Het kamp had toen een duidelijke hiërarchische structuur: de heer Van Gelder was hoofdleiding in alle weken, er waren patrouilleleiders en assistent-patrouilleleiders en elke ochtend werd de vlag gehesen. Rudi ging behalve op kamp ook naar de zaterdagmiddagclubs en de bivakken die werden georganiseerd door SKJ.

In 1976 gaat de nog steeds enthousiaste Ruud van Gisteren voor het eerst als begeleider mee met SKJ. Ruud had moeite met de in zijn ogen ondemocratische aanpak van Van Gelder: Hij wilde graag dat er meer naar de mening van alle leden werd geluisterd. Het onderwerp boeide hem zo dat hij in 1981 zelfs zijn scriptie over SKJ schrijft met de veelzeggende titel ‘Staat demokratisering loodrecht op vrijwilligersorganisaties?’.

Ook op een ander vlak draait de koers van SKJ. De aanpak wordt creatiever: er wordt gewerkt met verhaallijnen en de leden gaan steeds meer tijd besteden aan het bedenken van spellen en de aankleding van het thema.

In 1983 stopt Jan van Gelder met SKJ. Hij kon zich niet meer vinden in de ideologische veranderingen die werden doorgevoerd. De overige bestuursleden, op Ruud na, stappen uit hun functie. Ruud besluit de uitdaging aan te gaan en wil een nieuwe draai aan SKJ geven. 14 oktober 1983 is de dag waarop SKJ onder de nieuwe naam Sociaal Kultureel Jeugdwerk bij de notaris wordt opgericht.

In 2023 vierde SKJ vol trots haar 40-jarig jubileum!

Onze vrijwilligers

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers, met name uit de regio Nijmegen. Het vrijwilligerswerk dat we bieden is veelzijdig, uitdagend en bovenal ontzettend gezellig. Dit spreekt veel studenten en werkenden aan. Het ledenbestand bestaat uit zo’n 100 leden. Jaarlijks melden zich nieuwe vrijwilligers aan en gelukkig kunnen we ook nog altijd een beroep doen op een groep trouwe vrijwilligers met een lange staat van dienst (tot wel 35 jaar!).

SKJ heeft vrijwilligers met diverse achtergronden. Veel van onze vrijwilligers volgen een studie zoals pedagogiek, pabo, psychologie of CMV. Er zijn echter ook tal van leden die juist een heel andere studie- en/of werkrichting hebben gekozen. Iedereen is welkom, zolang je voldoet aan de uitgangspunten die we hanteren.

Onze belangrijkste criteria bestaan eruit dat je 18 jaar of ouder bent, dat je weet hoe je met kinderen om moet gaan en dat je het leuk vindt om activiteiten te organiseren. Verder is het verplicht om onze gedragscode te ondertekenen. Bovendien stelt SKJ een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor huidige en nieuwe leden.