Sponsor worden?

Er zijn verschillende manieren waarop u SKJ kunt ondersteunen. Zo is in 2006 de Vrienden van de SKJ opgericht, zijn er diverse bedrijven die SKJ steunen, en is er een speciaal sponsortarief voor kinderen die meegaan op kamp.

Eenmalige donatie

Als u de SKJ een éénmalige donatie wil doen, dan kan dat door het bedrag over te maken op bankrekening nr. NL50 ABNA 0520 6152 47 t.n.v. Vereniging voor Sociaal Kultureel Jeugdwerk te Nijmegen onder vermelding van donatie en uw naam. Uw donatie komt zeer goed terecht: hiermee investeren we in nieuwe activiteiten en onderhouden we onze materialen. Daarnaast maakt u het zo mogelijk dat ook de kinderen kunnen deelnemen waarvan de ouders de kosten van een kampweek/bivak niet kunnen opbrengen.

Vrienden van de SKJ

Voor (oud-)leden van SKJ of mensen die ooit als kind zijn mee geweest is er de Vrienden van de SKJ. Contributie aan de Vrienden van de SKJ wordt gebruikt om spullen te kopen voor SKJ. Zo is er in het verleden een nieuwe tafelvoetbaltafel, een expositie over het 25-jarig bestaan van SKJ en een nieuwe discolicht-installatie gefinancierd. Interesse? Stuur dan een mailtje naar contactpersoon@skj.nl.

Sponsortarief zomerkamp

Ouders van wie de kinderen meegaan op kamp kunnen er voor kiezen het speciale sponsortarief te betalen. Zij betalen dan meer dan de kostprijs van het kamp. De kosten die wij maken per kind op kamp bedragen €94,-. Door te kiezen voor het hoogste tarief, maakt u het mogelijk dat wij een deel van de kosten voor een kind uit het laagste tarief kunnen compenseren. Ook ondersteunt u hiermee bestaande en nieuwe initiatieven.