Onze vrijwilligers

De vereniging SKJ draait volledig op vrijwilligers, met name uit de regio Nijmegen. Het vrijwilligerswerk dat we bieden is veelzijdig, uitdagend en bovenal ontzettend gezellig. Dit spreekt veel studenten en werkenden aan. Het ledenbestand bestaat uit circa 100 leden. Jaarlijks melden zich nieuwe vrijwilligers aan. Daarnaast kunnen we ook nog altijd een beroep doen op vrijwilligers met een lange staat van dienst (tot zelfs 30 jaar!).

SKJ heeft vrijwilligers met diverse achtergronden. Veel van onze vrijwilligers volgen een studie zoals pedagogiek, pabo, psychologie of CMV. Er zijn echter ook tal van leden die juist een heel andere studie- en/of werkrichting hebben gekozen. Iedereen is welkom, zolang je voldoet aan de uitgangspunten die we hanteren.

Onze belangrijkste criteria bestaan eruit dat je 18 jaar of ouder bent, dat je weet hoe je met kinderen om moet gaan en dat je het leuk vindt om activiteiten te organiseren. Verder is het verplicht om een gedragscode te ondertekenen. Bovendien stelt SKJ een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor huidige en nieuwe leden.